PÄRIMUS Pillid/Muusika

Jõgeva valla noorte omaalgatusprojektide konkurss 2021


"Osalesime Jõgeva valla noorte omaalgatusprojektide konkursil. Meie projekti eesmärgiks oli tutvustada Jõgeva valla noortele eesti pärimusmuusikat ja pille. Otsustasime projektimeeskonnaga, et kõige efektiivsem meetod pillide tutvustamiseks on kontsert-loeng, kus lisaks faktidele ning teoreetilisele tekstile on ka muusikat, mis aitab noortel paremini mõista pillide ehitust, tööpõhimõtteid, kõla ja ajalugu ning muid nüansse.

Sel korral oli eesmärgiks viia projekti raames läbi kolm kontsert-loengut, kuid kui mõnel koolil on soov pakkuda oma õpilastele umbes 45-minutilist koolitundi, kus räägitakse pärimusest ja rahvapillidest, siis oleme valmis seda veelkord korraldama.", ütles projektijuht Romet Allingu.


Kontsert-loengud toimusid:

Kaks kontsert-loengut Jõgeva Põhikoolis (5. ja 6. klassidele) (26. november 2021)


Jõgeva Muusikakoolis (25. november 2021)

Fotode autor: Taavi Möller

Projektimeeskond tänab Jõgeva valda projekti elluviimise toetamise eest.